Home Tags Bernardo Villamarina 1

Tag: Bernardo Villamarina 1

BERNARDO VILLAMARINA-Bernat de Vilamarí

Bernardo Villamarina/Bernat de Vilamarin

BERNARDO VILLAMARINA/ BERNAT DE VILAMARIN (Bernardo de Villamari, Villamarin, Joan Villamarì) Catalano. Corsaro ed ammiraglio. Padre di Bernardo de Villamarin. + 1490 ca. ...